Concepto de big data a nivel mundial

Ilustracion en 3D sobre el volumen de Big data